Hjärtan och kärlek var temat på bildlektionen för Barn- och fritidsklassen på Kista folkhögskola på Alla hjärtans dag. Under lektionen bekantade deltagarna sig med kartong- och collageteknik med symbolen för kärlek som tema. Bildundervisningen har flera syften. Dels att utveckla förtrogenhet med konstnärliga uttryck som kan tillämpas när deltagarna är leder barnverksamheter i yrkeslivet, dels att utveckla deltagarnas egna färdigheter inom kreativt tänkande, självuttryck och förmåga till kommunikation.

 

På bilden: Alice Sand i färd med en hjärttransplantation i kartong.