Deltagarna på den nya utbildningen till socialpedagog med interkulturell profil fick på tisdagen besök av två gästföreläsare. Det var Josselin Freytes och Mattias Gebreab som båda medverkar i SVTs nya dokumentärfilm Älskade Husby. Filmen handlar om hur det var att växa upp i Husby på 1990-talet och fem personer som nu är vuxna berättar om sina liv och hur de har kommit dit de är idag.

Varken Josselin Freytes eller Mattias Gebreab är vana föreläsare, Josselin jobbar på restaurang och Mattias jobbar inom socialtjänsten med avhopparverksamhet för unga som vill komma ur kriminalitet. Bland deras livserfarenheter ryms flera oerhört starka berättelser på det personliga planet, men föredragen handlade även om risk- och skyddsfaktorer på grupp- och samhällsnivå. Kursdeltagarna som hade tittat på dokumentären innan besöket fick också höra Josselin Freytes och Mattias Gebreab reflektioner kring filminspelningen och det positiva bemötande som filmen har fått.

Deltagarnas tankar efter att ha lyssnat på föredragen sammanfattade de med ord som hopp, motivation, lärorikt, intressant och starka känslor.