.
Den 15 januari 2022 tog Kista folkhögskolas första kull socialpedagoger examen. 
– För mig har det varit en livsutbildning och tiden har varit en gåva, sade Hermon Berhane, en av de nya socialpedagogerna.
Skolans första kull socialpedagoger tog emot sina intyg under en ceremoni i Sverigesalen en lördag i januari.
Flera deltagare intygade att utbildningen inte bara handlat om sakkunskap och yrkeskunskap, utan om personlig utveckling.
– Jag hittade mig själv i  utbildningen sade Ikran Mohamed, nyexaminerad deltagare.
BM Sundin, huvudlärare för den tvååriga utbildningen, framhöll att den personliga utvecklingen är lika viktig som teorin, eftersom personliga egenskaper och förmågan att kommunicera är viktigaste verktygen i yrket.
– Studierna har heller inte handlat om att bara tenta av böcker utan om att vi tillsammans jobbar oss igenom böckerna och frågorna, fortsätter BM Sundin.
Alla fick praktik under de två åren och enligt BM Sundin ser arbetsmarknaden generellt god ut.

Inom bland annat kriminalvården, skolan och Migrationsverket finns betydande arbetsgivare för framtida socialpedagoger.

Skolans rektor Mariam Osman Sherifay önskade de nyexaminerade deltagarna lycka till i ett avskedstal:
– Idag är en speciell dag, det är dagen som både ni och vi har väntat på. Jag är både glad och stolt över att ni har kommit i mål med er utbildning.
.