Plakat målas, upprop skaldas. Deltagarna på Kista folkhögskola förbereder sig för att delta i tisdagens manifestation på Sergels torg till stöd för Sveriges folkhögskolor. 

Under gångna veckan förberedde sig deltagarna i fem klasser på Kista folkhögskolas inför tisdagens manifestation på Sergels torg. Då, klockan 13 den 19 september, planerar deltagare på folkhögskolor över hela landet demonstrera för satsningar på och trygghet för folkhögskolorna i Sverige, som under senaste året levt under allt stramare ekonomiska villkor – trots landets ständigt ökade behov av människor med kompletta yrkes- och grundutbildningar.

På Kista folkhögskola förberedde sig skolans deltagare inför tisdagen med att formulera klatschiga meningar och slagord till stöd för vår skolform som länge varit en svensk specialitet och en framgångsrik alternativ väg in i samhälls- och yrkesliv.

“Folkhögskolan gjorde folk av mig” var ett exempel, en formulering som visar att folkhögskolans roll inte bara handlar om utbildning, utan om bredare bildning och att förmågan att kunna ta ansvar som medborgare.

Välkomna att manifestera med oss på Sergels torg på tisdag!

#FolkhögskolanBildarSverige