Behöver du behörighet till gymnasium eller grundskola? Då kan du gå ”Allmän kurs” på Kista Folkhögskola. Om du vill börja i höst vill vi ha din ansökan senast den 15 april. Så här ser processen ut.

Exif_JPEG_420

Antagningsprocessen för Allmän kurs börjar efter sista ansökningsdagen:

  • 15 april för sökande inför höstterminen
  • 15 oktober för sökande inför vårterminen 

Har du ansökt innan dessa datum och bifogat ett personbevis samt godkända betygskopior som uppfyller antagningsvillkoren, går du vidare i processen. 

Efter dessa datum tar vi emot ansökningar löpande fram tills kursstarten. Du placeras då i vår reservlista om du uppfyller våra antagningsvillkor.

De sökande som gått vidare i processen kallas till en intervju- och informationsdag. Efter intervjun bestämmer antagningsgruppen vilka sökande som antas.

Besked till dig som blir antagen(om du ansökt innan sista ansökningsdatumet):

  • Har du ansökt till höstterminen får du ett antagningsbesked till din E-post senast den 15 juni. 
  • Har du ansökt till vårterminen får du ett antagningsbesked till din E-post senast den 15 december.

Besked till dig som placeras i reservlistan:

  • Blir du inte antagen men placerad som reserv får du en E-post med svaret att du inte är antagen, men är placerad i reservlistan.
  • Blir du sedan antagen till en reservplats kontaktar vi dig omgående via E-post.  (Det kan dröja ända fram till den 3:e veckan efter kursstart.) 

Bekräftelse av din plats:

Du som fått ett antagningsbesked om en kursplats måste bekräfta din plats, annars går den vidare till en annan sökande.