Kista folkhögskolas rektor Mariam Osman Sherifay, överlämar Elfte juli-priset till Salahuddin Barakat.

.
Den 24 maj delades Elfte juli-priset ut på Kista folkhögskola, och årets pristagare blev Amanah, ett intrreligiöst samarbete baserat i Malmö. På plats för att ta emot priset i Kista var Salahuddin Barakat, imam i Amanahs ledarduo.
.
Varje år firar Kista folkhögskola Elfte juli-dagen, en minnesdag för folkmordet i Srebrenica 1995, då också en pristagare som arbetar mot rasism utses. 2023 års pris gick till Amanah, ett interreligöst samarbete mellan judar och muslimer i Malmö som sedan 2017 arbetar för att samverkan mellan utövare av skilda religioner i Sverige (se prismotiveringen nedan).

– Minoriteter kommer att få det kämpigare i Sverige framöver. Och då kommer vi att behöva varandra och samarbeta, sade Salahuddin Barakat under sitt tacktal i Kista.

Moshe David HaCohen medverkade kort via länk under prisutdelningen. Foto: Harald Nilsson

– Vi judar och muslimer i Amanah arbetar tillsammans i tre delar: tro, politiska åsikter, samhällsfrågor. När det gäller tron är vi inte ute efter att förändra den andra utan om att visa ömsesidig  respekt och förståelse. När det gäller åsikterna har vi olika syn på saker, till exempel Israel-Palestina, och vi lär oss leva med olika syn på sådant. Tredje delen är samhällsfrågor, vilket handlar om att stärka varandra i aktuella samhällsfrågor, berättade Salahuddin Barakat, och som exempel gav han de Skandinaviska judiska församlingarnas fördömande av förra årets offentliga Koranbränningar i Sverige.
Salahuddin kommenterade också folkmordet i Srebrenica 1995, och förklarade att han just förra veckan kommit tillbaka från en studieresa i Srebrenica:
– Ibland hävdas i samband med Srebrenica att “Din granne blev också helt plötsligt din fiende”. Men så är det inte och så var det inte 1995. Folkmord sker alltid via en gradvis utveckling, ett ökat och hårdare tonläge.
Han framhöll att fordmord inte sker för att folk är onda eller att alla i en folkgrupp är rasistiska. Det som sker är att några höjer tonläget, och andra är tysta. Förändringen mot ondskan sker gradvis och sedan tar sedan fart.
– Vi inser inte vad som håller på att hända förrän det är för sent, Min uppmaning är att inte vara naiva, och inte vänta för länge. Ta hoten och hotfullheten på allvar, och samverka mellan religionernas utövare. Vi behöver varandra, sade Salahuddin Barakat på Kista folkhögskola.
Salhuddin Barakat var tacksam för priset och för att Amanahs arbete uppskattas och berättade också att verksamheten nu sprids till andra europeiska länder och att den turnerande och opinionsbildande ledarduon nu söker nya lokala medarbetare i södra Sverige. Han upplevde att tonläget mot religiösa minoriteter blivit mer oförsonligt och negativt på senare tid, men att det hos den yngre generationen finns en öppnare attityd mot andras kollektiva identiteter.
.
.
*-*-*

Prismotivering:

Elfte juli-priset 2023 går till…

AMANAH

med rabbin Moshe David HaCohen och imam Salahuddin Barakat.

“För sitt långvariga interreligiösa arbete mot diskriminering och för minoriteters tillhörighet. Med ledorden förtroende, kunskap och identitet visar Amanah vägen mot en framtid där  minoriteters religiösa identitet kan stärka aktivt deltagande i samhället.

Moshe David HaCohens och Salahuddin Barakats insatser i Malmö har varit unika. Dels för det vitala utbytet mellan muslimska och judiska erfarenheter, men också för ledarduons frejdiga humör och genuina nyfikenhet på andras perspektiv.

Amanahs värv kan sammanfattas med att ett varmare, klokare Sverige nås av en väg som snarare är interreligiös än inte religiös.”

*-*-*

Salahuddin Barakat, Amanah, mottagare av Elfte juli-priset.