UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS-YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

De båda yrkesinriktade utbildningarna inom allmän kurs har varit på studiebesök på Kista brandstation. Först ut var deltagarna som läser till vårdbiträden och undersköterskor och veckan efter kom turen till gruppen som läser barn och fritid eller barnskötarutbildningen.

– Vi har fått lära oss om vad man ska tänka på vid brand och fått testa att släcka en eld med brandsläckare och släcka eld på en docka med brandfilt.
Fadime var vår jätteduktiga guide och arbetar på brandstationen, säger Amani Nour som är ansvarig lärare för barnskötarutbildningen.