Project Description

Undersköterska – Kombination med SFI-D2 är en utbildning för dig som är klar med sfi-nivå C och läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen till undersköterska. Det här är en utbildning som ger goda chanser till jobb. 

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som inom sjukvården, äldreomsorgen eller som personlig assistent. 

Man studerar bland annat: svenska som andraspråk, samhällsorientering, sociala frågor,  om vård och omsorg. Deltagarna får också studera hur kroppen fungerar, hur man bemöter äldre, vanliga sjukdomar, ergonomi, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Vi arbetar ämnesintegrerat.

Om utbildningen  

  • Kursen vänder sig till dem som är klar med kurs C på studieväg 2. 
  • Kursen är på heltid
  • I kursen lär man yrkessvenska som passar inom vården
  • Deltagaren läser SFI och får chans att skriva NP. När deltagaren är klar med SFI fortsätter deltagaren med svenska grundläggande.  
  • I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande
  • Under den perioden måste du följa du din handledares arbetstider: det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger
  • Efter kursen har du goda chanser att få jobb inom vården
  • Kursen är studiemedelsberättigad från CSN
  • Du måste vara i skolan ungefär 30 timmar i veckan. 
  • Efter att du har klarat utbildningen och blivit godkänd i alla kurser inom din inriktning får du ett ett intyg som visar att du har genomgått en fullständig utbildning till undersköterska.

Kurstyp: Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 2 år

Ansök senast:Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart.

Antagningsvillkor: Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och betygskopior. För att kunna bli antagen till kursen ska du läsa på SFI D-nivå eller svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.  Du måste vara minst 18 år eller fylla 18 år under kursens första termin.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, visst studiematerial, försäkring, med mera.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kurstart: 17 aug 2020