UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

Allmän kurs- vårdinriktning är en utbildning för dig som är klar med sfi-nivå C och läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser SFI-D2 i utbildningen på Allmän kurs-vårdinriktning. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som inom äldreomsorgen . 

I utbildningen ingår bland annat svenska som andraspråk, samhällsorientering, sociala frågor, vård och omsorg. Deltagarna får också studera hur kroppen fungerar, hur man bemöter äldre, vanliga sjukdomar, ergonomi, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Vi arbetar ämnesintegrerat.

Om utbildningen  

  • Utbildningen vänder sig till dig som är klar med sfi kurs C på studieväg 2. 
  • Utbildningen är på heltid.
  • I utbildningen lär du dig yrkessvenska som passar inom vården.
  • Du läser sfi och får chans att skriva nationellt prov.  När du är klar med sfi fortsätter du med svenska på grundläggande nivå.  
  • I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.
  • Under APL-perioden måste du följa du din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller att du arbetar på kvällar och helger.
  • Efter utbildningen har du goda chanser att få jobb inom vården.
  • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
  • Du måste vara i skolan ungefär 30 timmar i veckan. 
  • Studerar Allmän kurs – Vårdinriktning + SFI-D2 i 1 år får du ett intyg efter avslutad kurs.

Antagningsvillkor: Lägst godkänt betyg i SFI-C nivå. Bifoga personbevis och betygskopior

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, vissa studiematerial, försäkring med mera. OBS: En bärbar dator är obligatorisk i undervisningen. Du köper den själv innan du påbörjar dina studier.

Plats: Kista folkhögskola/ Kista i Stockholm

Kurstyp: Allmän kurs- Grundskolenivå med yrkesinriktning

Studietakt: 100%

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kurslängd: 2 år

Kursstart: Ingen ny kursstart inplanerad