Project Description

Vårdbiträde/undersköterska + sfi-2D är en utbildning för dig som är klar med sfi-nivå C och läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser sfi samtidigt som du läser yrkesutbildningen till vårdbiträde eller undersköterska. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som inom sjukvården, äldreomsorgen eller som personlig assistent. 

I utbildningen ingår bland annat svenska som andraspråk, samhällsorientering, sociala frågor, vård och omsorg. Deltagarna får också studera hur kroppen fungerar, hur man bemöter äldre, vanliga sjukdomar, ergonomi, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Vi arbetar ämnesintegrerat.

Om utbildningen  

 • Utbildningen vänder sig till dig som är klar med sfi kurs C på studieväg 2. 
 • Utbildningen är på heltid.
 • I utbildningen lär du dig yrkessvenska som passar inom vården.
 • Du läser sfi och får chans att skriva nationellt prov.  När du är klar med sfi fortsätter du med svenska på grundläggande nivå.  
 • I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.
 • Under APL-perioden måste du följa du din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller att du arbetar på kvällar och helger.
 • Efter utbildningen har du goda chanser att få jobb inom vården.
 • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
 • Du måste vara i skolan ungefär 30 timmar i veckan. 
 • Studerar du vårdbiträde/undersköterska + sfi 2D i 1 år får du ett intyg efter avslutad kurs.
 • Studerar du vårdbiträde/undersköterska + sfi 2D i 2 år får du ett examensbevis efter avslutad kurs.

Kurstyp: Yrkesutbildning

Studietakt: 100%

Längd: 1–2 år

Ansök senast: Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart.

Det går även att ansöka efter kursstart, din ansökning registreras då i reservlistan. Vi kontaktar dig endast om det finns en reservplats ledig.

Antagningsvillkor: Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och betygskopior. För att kunna bli antagen till kursen ska du läsa på sfi D-nivå eller svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du måste vara minst 18 år eller fylla 18 år under kursens första termin.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, visst studiematerial, försäkring, med mera.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kurstart: 11 januari 2021

Kontakt: ansokan@kistafolkhogskola.se

Ansök till vt 2021 Här! Endast ev. reservplats
Ansök till hösten 2021, här!