Project Description

Allmän kurs- vårdinriktning är en utbildning för dig som är klar med sfi-nivå C och läser sfi-nivå D på studieväg 2. Du läser SFI-D2 i utbildningen på Allmän kurs-vårdinriktning. Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta som inom äldreomsorgen . 

I utbildningen ingår bland annat svenska som andraspråk, samhällsorientering, sociala frågor, vård och omsorg. Deltagarna får också studera hur kroppen fungerar, hur man bemöter äldre, vanliga sjukdomar, ergonomi, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Vi arbetar ämnesintegrerat.

Om utbildningen  

  • Utbildningen vänder sig till dig som är klar med sfi kurs C på studieväg 2. 
  • Utbildningen är på heltid.
  • I utbildningen lär du dig yrkessvenska som passar inom vården.
  • Du läser sfi och får chans att skriva nationellt prov.  När du är klar med sfi fortsätter du med svenska på grundläggande nivå.  
  • I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL.
  • Under APL-perioden måste du följa du din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen eller att du arbetar på kvällar och helger.
  • Efter utbildningen har du goda chanser att få jobb inom vården.
  • Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.
  • Du måste vara i skolan ungefär 30 timmar i veckan. 
  • Studerar Allmän kurs – Vårdinriktning + SFI-D2 i 1 år får du ett intyg efter avslutad kurs.

Kurstyp: Allmän kurs med Yrkesinriktning

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Ansök senast: 15 april, men ansökan är öppen tills kursen är full, senast fram till kursstart

Det går även att ansöka efter kursstart, din ansökning registreras då i reservlistan. Vi kontaktar dig endast om det finns en reservplats ledig.

Antagningsvillkor: Ansökan görs via vår hemsida, bifoga personbevis och betygskopior. För att kunna bli antagen till kursen ska du läsa på sfi D-nivå eller svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå. Du måste vara minst 18 år.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser kostnader för studiebesök, kopiering, visst studiematerial, försäkring, med mera.

Studiestödsnivå (CSN): Grundskolenivå

Kurstart: 23 augusti 2021

Kontakt: ansokan@kistafolkhogskola.se

Ansök till hösten 2021, här!