Bizat Adburamanovski

Bizat Abduramanovski

Selma al-Rashimi

Selma al-Hashimi

För andra året har Kista folkhögskola genomfört kursen Muslim Chaplaincy. Att få lära sig nya metoder för att förstå människor och att lära känna själavårdens olika fält var några inslag som deltagarna uppskattade mest.

Kursen i Muslim Chaplaincy, vilket kan översättas med själavård, löper över ett år och hölls första gången 2020. Huvudsakligen går kursen på distans men med nio träffar på plats i Kista, med gästföreläsare, rollspel och workshoper, där deltagarna får diskutera erfarenheter med varandra. Nu har kursen hållts under två år, och under en helg i mitten av november samlades deltagarna i Kista för att summera sina erfarenheter om hur man ger psykiskt och själsligt stöd till folk med muslimsk bakgrund.

– Det jag uppskattar mest är att jag fått förståelse för de olika delar där Muslim Chaplaincy behövs, inom sjukvård, kriminalvård och inom utbildningar, säger Selma al-Rashimi, en av de som gått kursen.

Bizat Abduramanovski, som också gick kursen, lyfter fram några saker som varit viktiga för honom:

– En insikt jag fått är om skillnaden mellan att ha en roll som imam och som chaplain. Till en imam går folk själva för att bli hjälpta, medan en chaplain  söker upp folk med behov av stöd. Det är en viktig skillnad.

– En annan lärdom för mig är hur viktigt det är att lära sig lyssna noga och inte ge för snabba svar, säger Bizat Abduramanovski.

Mukhiddine Shirinov

Mukhiddine Shirinov

Men vad tyckte eleverna kan förbättras i kursen?

– Om man kunde skapa ett nätverk mellan kursen och imamer som jobbar ute på fältet, vore det bra för kursen, säger Mukjlies Abu Sultan, en annan kursdeltagare.

Mukjlies Abu Sultan

Mukjlies Abu Sultan

Enligt kursansvarige Mukhiddine Shirinov behövs kursen för att höja kompetensen för de som jobbar med att ge själavård och socialt stöd i Sverige.
– Själavård handlar framför allt om stöd för folk som hamnat i kris och svårigheter. Det finns ett stort behov av sådana insatser idag, säger han.

Av de deltagare som nu genomgått utbildningen fick två möjligheten att praktisera, dels på plats, dels online.

För mer information om 2022 års utgåva av Muslim Chaplaincy samt för att ansöka utbildningen, klicka på länken nedan.