UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

Kursen motsvarar de utbildningar i muslim chaplaincy som ges i USA och England.
Muslim chaplaincy innebär en form av själavård med socialt ansvar och är
jämförbart med det arbete som utförs av exempelvis diakoner och sjukhuspräster.
Kursen innehåller moment av såväl islamisk teologi som socialt arbete och praktik.
Med ett ökande antal nya svenskar med muslimsk bakgrund ökar också behovet av
en svensk yrkesutbildning i muslim chaplaincy. Möjliga arbetsområden för en
person som har utbildat sig till Muslim chaplain är bland annat på sjukhus,
fängelser, skolor, äldreboenden och inom församlingar.
Kursen innehåller bland annat:

– Introduktion till muslim chaplaincy som yrke
– Själavård och andlig utveckling inom islam
– Andlig vård i Sverige och muslim chaplaincy
– Introduktion till islamisk rådgivning
– Kommunikation
– Samtalsmetodik och lyssnarfärdigheter
– Konfliktlösning
– Arbete i ett interreligiöst sammanhang
– Att arbeta med ungdomar
– Rollspel och övningar i problemlösning
– Praktik eller intervju

Kursens upplägg: Kursen har endast nio (9) obligatoriska undervisningstillfällen på
plats i skolans lokaler i Kista i Stockholm. Undervisningstiden är förlagd till en hel lördag i
månaden.  Studier på distans förekommer. Tillgång till egen dator är nödvändig.
Praktik eller intervju: I kursen ingår minst 30 timmars praktik i fängelse, sjukhus eller en
utbildningsanläggning. Alternativet är att intervjua två aktiva muslim chaplain och
redovisa intervjuerna i form av en uppsats.
Bedömning: Deltagarna bedöms baserat på deras skriftliga uppgifter, närvaro,
presentationer, journal från praktik, praktikrapport eller intervjuredovisning/uppsats.
Certifikat: Deltagarna som genomgått utbildningen med godkänt resultat kommer att
tilldelas ett certifikat i muslim chaplaincy.
Längd: 1 år
Ansök senast: Löpande tills kursen är full, senast fram till kursstart.

Antagningsvillkor: Du behöver ha goda kunskaper i svenska och engelska samt
grundläggande kunskaper i islam.

Kostnader: Undervisningen är avgiftsfri, men du köper böcker och
undervisningsmaterial själv. Skolan tar ut en terminsavgift på 500 kr, vilket avser
kostnader för kopiering, vissa studiematerial, försäkring.m.m

Kurstid: 2022-01-29 – 2022-12-17
Kursansvarig: Mukhiddine Shirinov
Kontakt: itl.admin@kistafolkhogskola.se

Datum under år 2022:
Dag 1, lördag, januari 29
Dag 2, lördag, februari 26
Dag 3, lördag, mars 26
Dag 4, lördag, maj 28
Dag 5, lördag, augusti 27
Dag 6, lördag, september 24
Dag 7, lördag, oktober 22
Dag 8, lördag, november 26
Dag 9, lördag, december 10 (avslutningsmöte).

Ansök till kursen här:

Ansök till VT22, HÄR!