Varje år uppmärksammar Kista folkhögskola 11 juli-dagen. I år var det den 28 maj, och deltagarna på allmän kurs hade veckorna innan läst Negra Efendics självbiografiska bok Jag var precis som du. Dagens diskussionsämne var en dokumentär om folkmordet i Bosnien och Hercegovina som bland annat innehåller vittnesmål från två folkmordsöverlevare. Filmen går att se online för den som vill lära sig mer om ämnet.
11 juli-priset delades ut till läkaren och författaren Christina Doctare, men någon prisutdelningscermoni kunde inte hållas på skolan av hänsyn till de rådande omständigheterna. Christina Doctare kommenterade utmärkelsen i ett mejl:
“Det är en stor ära för mig att få ta emot 11 juli priset. Det är en mycket viktig utmärkelse speciellt för mig och jag vill tacka från djupet av mitt hjärta. Under så många år har jag kämpat för människors lika värde och människors rätt till hälsa. Om jag har kunnat inspirera andra genom mitt arbete är jag mycket glad. Tyvärr kan vi inte träffas nu pga Coronapandemin, men jag hoppas att det blir möjligt om en inte alltför lång tid. Då kommer jag också få möjlighet att direkt personligen få framföra mitt tack till er alla.”
11 juli dagen är skolans sätt att högtidlighålla och uppmärksamma minnet av folkmordet i Srebrenica 1995.