Även i höst anordnas kursen “Abrahamitiska möten”, där judiska, kristna och muslimska texter tolkas.

Kursen är ett samarbete mellan Kista folkhögskola, Paideia folkhögskola, Helsjön folkhögskola och S:ta Birgittas Folkhögskola.

Kursen består av föreläsningar och samtal om de olika religiösa traditionernas texter och hur de kan förstås. Föreläsare som representerar de tre abrahamitiska religionerna berättar om judisk, muslimsk och kristen texttolkningstradition. Denna höst hålls kursen on-line, och sista dagen för ansökan är den 4 september.

Kursen arrangeras av Paidea, folkhögskola med judisk profil. Mer information nås här.