Från juli 2023 ställs högre krav på den som vill arbeta som undersköterska. För att få jobba i yrket krävs att man har klarat av den nya utbildningen till undersköterska, som blir en skyddad titel.

Högre nivå på utbildningen och krav på att den som arbetar som undersköterska genomgått och blivit godkänd i den nya, formella utbildningen. Att ett yrke har en “skyddad titel” innebär att det krävs en legitimation för att få arbeta i yrket. Utbildningen ska följa en nationell standard som också införs.

På Kista folkhögskola kan du studera till undersköterska, men utbildningen förändras och kompletteras för att kunna leva upp till de nya kraven.

– Vi är väl förberedda. Vår utbildning ändrades redan sommaren 2021 och nu har vi en helt ny utbildning, säger Mona Mantag, lärare och ansvarig för utbildningen till undersköterska på Kista folkhögskola.

De nya reglerna innebär att de som redan idag är anställd som undersköterska dock inte tvingas lämna sin tjänst. I ytterligare tio år – alltså fram till 2033 – har man rätt att fortsätta arbeta som undersköterska om man redan har en anställning.

Läs mer om de nya reglerna här:

https://ka.se/2021/04/09/underskoterska-blir-skyddad-titel-sa-ska-det-fungera/