Med pandemin startades Trygga Järva, ett nätverk för lokala organisationer i norra Stockholm. När slutet på corona-pandemin nu nalkas hoppas Trygga Järva på en ny roll för att förbättra lokalsamhället.

Kista folkhögskola var en av de organisationer som tog initiativet till Trygga Järva, för att bemöta corona-pandemin när den tog fart våren 2020. Ett antal kyrkor och muslimska organisationer utgör nätverkets största del.

 – Att test- och vaccinationsbussarna kunde komma till bostadsområdena runt Järvafältet var en sak vi arbetade för, men vi har också arbetat med frågor om vaccination och information om smittskydd, säger Mustafa Ahmed, lokalansvarig på Kista Träff/Kista folkhögskola.

Andra organisationer i Trygga Järva var bland annat, Husby Folkets Hus, Muslim Aid,  Frälsningsarmén Akalla, en katolsk och en koptisk ortodox församling samt flera lokala församlingar i Svenska kyrkan.

När nu dödsfallen efter corona sjunkit dramatiskt trots explosiv spridning av omikron-varianten kan området skönja ett slut på coronapandemin.

Mustafa Ahmed menar att det utgör ett gott skäl blicka mot nya trygghetsmål under våren 2022. 

 – Här finns stora behov, och jag hoppas att vi kan använda de kontakter vi har etablerat och de samarbeten vi nu har till att fortsätta sträva på andra plan för ökad trygghet – som mindre kriminalitet och färre skjutningar, säger han.