Den 9 mars hölls en demokratidag på Kista folkhögskola tillsammans med Paideia folkhögskola. Under dagen hölls föredrag om demokratins innehåll, och på eftermiddagen följde diskussioner i mindre grupper, där framför allt rättvisefrågor hamnade i centrum.

Folkhögskolan Paideia tog initiativ till en demokratidag som organiserades i samarbete med Kista folkhögskola och hölls i den senares lokaler torsdagen 9 mars 2023. Dagen genomfördes med deltagare från bägge skolorna som fick mötas, lyssna på föredrag och mötas i samtal om demokratifrågor.

På förmiddagen talade folkskoleläraren och författaren Awes Osman inför eleverna på temat “Från kulturkrockar till kulturmöten”, om sina erfarenheter av integration, och senare höll demokratiaktivisten Kinna Skoglund ett tal med frågan om hur man kan stärka och skydda demokratin i tider av globala utmaningar.

Temadagen den 9 mars kom att handla mindre om demokratins former och mer om dess värdeinnehåll, framför allt under gruppdiskussionerna, där frågor om utanförskap och diskriminering ventilerades.

Under sitt anförande lyfte Kinna Skoglund fram demokratin som en samverkan av de tre sfärerna privat och offentlig sektor samt civilsamhälle. Dessa är de tre kraftfält i vilka rättighetsfrågor och våra demokratiska värderingar formas.