Kista folkhögskola deltog som utställare på Sacos studentmässa i Kista. Under evenemanget i slutet av november ingick man i Sveriges folkhögskolors monter och berättade där om folkhögskolans särart och utbud.

Anstormningen till Kistamässan var enorm i slutet av november, då den fackliga centralorganisationen Saco anordnade Studentmässan, som framför allt riktade sig till Stockholms gymnasieelever. Besökarna på Kistamässan var framför allt elever från gymnasiets tredje årskurs, som våren 2024 står inför sitt val av yrke och högre utbildning.

Per Hånell, lärare på Birkagårdens folkhögskola, säljer in idén med folkhögskolan till tredjeårselever som besöker Sacos studentmässa.

Sveriges Folkhögskolors hade en relativt blygsam exponering på mässan, som en del av utställningsytan Torget, men det fanns ett jämnt flöde av besökare som kom fram och ville ha information om folkhögskolornas utbud och unika utbildningsform.

Paul Frigyes, som representerade folkhögskolorna och framför allt Kista folkhögskola under de två dagarna, sade sig vara förvånad över det stora intresset för humanistiska kurser:

– Det sägs  att dagens gymnasieelever är mycket mindre inriktade på självförverkligande och humaniora, och framför allt vill ha utbildningar som siktar direkt på arbetsmarknaden, och gärna med naturvetenskaplig prägel. Men mina intryck efter de här två dagarna är att det finns ett stort intresse för att studera musik, konst, samhälle och språk, och att många unga ser att det har ett stort värde, som också kan tillämpas på arbetsmarknaden, säger Paul Frigyes, till vardags lärare på Kista folkhögskola.

Bland besökarna var det flera som säg värdet i en skolform som folkhögskolan, där man satsar på individuell utveckling och samtidigt betonar det sociala lärandets värde.