De senaste veckorna har  protester mot Sveriges socialtjänst spridits på både torg och sociala medier. Kista folkhögskola höll ett möte med Sfi-elever om myndigheters roll, samt barns och föräldrars rätt.

Sfi-eleverna fick möjlighet att diskutera socialtjänsten och de insatser som på sociala medier varit ett hett och infekterat ämne både i Sverige och utomlands. Det som mest skapat oro har varit några uppmärksammade fall i Sverige där barn flyttats från sina familjer till externa familjehem.

Efter stormötet fick eleverna fortsätta diskutera i mindre grupper frågor som berör Socialtjänstlagen.

Hur och varför vissa barn omhändertas var en central fråga? Vem bestämmer det och varför? Ytterligare en fråga som diskuterades var lagen om barnaga och hur den är tänkt att fungera. Ett flertal elever deltog aktivt i mötet med synpunkter på hur lagar och traditioner kjan krocka

Sverigesalen på Kista folkhögskola.

.

Skolledningen har beslutat att frågorna om socialtjänstens rutiner, skydd för barnen och familjers rätt kommer att tas upp återkommande på skolan, bland annat genom besök från en socialsekreterare, till vilken elever kan ställa frågor.