Tre klasser från Kista folkhögskolas allmänna kurs besökte Storkyrkan i Stockholm i mars.
Myrna Siri, nybliven präst, berättade om den anrika kyrkans historia.

S:t Göran och draken, 1400-talsskulpturen som symboliserade kampen mellan gott och ont, men än mer arvsfejden mellan Sverige och Danmark.

Storkyrkan, beläget bakom Stockholms slott, har funnits på samma plats i 700 år och har viktiga delar av Sveriges historia under sina valv. När tre gymnasieklasser från Kista folkhögskolas allmänna kurs kom på besök fick nyblivna prästen Myrna Siri berätta om kyrkans digra historia. Bland annat var det här de svenska häxprocesserna avslutades efter att präster hade verkat för att stoppa angiveri och religiös hysteri. Kyrkan har också flera kända konstverk, där det förmodligen mest omtalade är Sankt Göran och draken från 1489, en trästaty som är en allegori om kampen mellan ont och gott.
Studenterna från Kista folkhögskola fick höra Myrna Siri berätta om Storkyrkans olika delar och hur den påverkats av kungligheter och krig sedan medeltiden.

Storkyrkan är sedan 1941 domkyrka i Stockholms stift, men dess stora betydelse är väl så mycket världslig som andlig.

 

Myrna Siri, präst i Storkyrkan, här framför Silveraltaret, berättade för Kista-studenterna om Storkyrkans roll och dess
historiska balanserande akt medan kyrkans andliga roll och den världsliga makt som omgav den.