I slutet av augusti 2023 påbörjades en ny termin på Kista folkhögskola, och hösten startade med ett ökat antal elever.

Under sommaren har SFI-enhetens undervisning fortgått, medans skolans yrkeskurser och allmänna kurser (gymnasium och grundskola) haft sommaruppehåll. I slutet av augusti var dock åter alla lärare och nya elever på plats. Kista folkhögskola har med höststarten också fått ett ökat antal inskrivna elever jämfört med tidigare, och klasserna är fulla.