Den 9 juni 2021 tog 19 deltagare sin examen från undersköterskeutbildningen i Kista och går nu ut på en ljus arbetsmarknad. Samtidigt tog de tre deltagarna, Samial Beraki, Yasmin Shariff Amin och Mohammed Haioti, sin gymnasieexamen.
Åke Larsson, skolans biträdande rektor, grep strängaspelet och sjöng Evert Taubes “Brevet från Lillan” i två olika versioner, en av dem med egen text.
Rektor Mariam Osman Sherifay tackade alla som studerat på skolan under året och berömde det tålamod som de uppvisat under ett år med distansstudier, oväntade restriktioner och corona-anpassningar av skolarbetet.
.