Den 10 juni var det skolavslutning på Kista folkhögskola. Totalt 70 deltagare tog examen, och avtackades i Sverigesalen.
Vid avslutningsceremonin avtackade skolans rektor Mariam Osman Sherifay deltagarna, gratulerade till examen och önskade eleverna lycka till i yrkesliv och framtid.
Från skolan examinerades denna gång 26 socialpedagoger, 9 Usk- kombinerad med SFI, 11 barnskötare- kombinerad med SFI, 20 i allmän kurs på gymnasienivå, och 4 i allmän kurs på grundskolenivå.
Avslutningen bjöd på många uttryck av glädje och omtanke, bland annat skänkte en student en tavla till sina lärare.
Lärarna för klassen socialpedagoger, Vera Myrstedt och Birgit Eriksson hade en separat avslutning där de läste upp en egenhändigt skriven dikt för de som avslutat kursen, och Anna Paganus satte upp en sketch där lärare gjorde imitationer.
Skolans studierektor, Åke Larsson, spelade gitarr och sjöng om den grekiska guden Efaistos, iscensatt som om han vore en samtida kompis.
– Efaistos är gud som gör det vackra vackert genom att vara imperfekt. Budskapet är att berätta om att det är lätt att vi blir så upptagna i vår vardag att vi inte har tid att släppa in skönheten i vårt liv, säger Åke Larsson.
.