Avgångseleverna från skolans undersköterskeutbildning.

 

Totalt 68 elever examinerades vid skolårets avslutning på Kista folkhögskola den 9 juni. Flera gymnasieelever går vidare till högre studier och vårdstudenter går ut till en arbetsmarknad med stor efterfrågan. 

De flesta avgångsstudenterna, 27 stycken avklarade utbildning till socialpedagoger. Dessutom hade 22 stycken studerat skolans allmänna kurser, medan medan 14 respektive 7 deltagare hade avverkat yrkeskurser för undersköterska och vårdbiträde.

Moslem och Amal berättar om sitt filmprojekt om samerna i Sverige.

Under avslutningen höll rektor Mariam Osman Sherifay ett tal till eleverna och uppmanade till fortsatt lärande och fortsatt nyfikenhet i livet. De två eleverna Amal och Moslem berättade om sin temafilm om samerna i Sverige (ska visas i höst), medan avgångseleven Mellek framförde tre klassiska pianostycken.

Skolans avslutningsceremoni för klassen med socialpedagoger skedde en dag senare.