.

Onsdagen den 5 juni hölls läsårets avslutningssamling på Kista folkhögskola.

Skolans avgående rektor Mariam Osman Sherifay tackade deltagarna för deras insatser under tiden på Kista folkhögskola och hoppades att de fortsatt skulle odla drömmar om att utvecklas, studera på högre nivåer och tro på sina egna förmågor.

Mariam Osman Sherifay, rektor

Under avslutningen slutexaminerades 18 deltagare på gymnasienivå och sex på grundskolenivå. Förutom skolans rektor talade också SO-läraren Kristoffer Strand samt biträdande rektor Åke Larsson.

– Jämför er inte med olika förebilder, utgå i stället från era egna förutsättningar och sträva efter ständig utveckling. Tålamod och uthållighet är de viktigaste förmågorna och håller ni fast vid dem kommer ni alla att nå era mål, sade Åke Larsson på avslutningsceremonin i Sverigesalen på Kista folkhögskola.

Åke Larsson, biträdande rektor, rådde deltagarna i avgångskullen att inte jämföra sig med andra, utan från att utifrån egna förmågor sträva efter ständig utveckling och tålmodighet.