Sista veckan i mars lärde två SFI-klasser från Kista folkhögskola känna Stockholms stadsmuseum. Syftet var framför allt att få se hur en enkel bostad såg ut för hundra år sedan kunde se ut i Sverige och jämföra den med bostäder i dagens Sverige – och deltagarnas hemländer.

Klassen fick också göra bekantskap med 1700-talets Stockholm, genom museets utställning om Ulla Winbladh, en stockholmskvinna som gestaltats av trubaduren Carl-Michael Bellman, men som också hade en verklig förebild, vars liv utställningen berättade om.

I en del av museet kunde eleverna prova på dräkter i den tjusiga stil som var populär under 1700-talets Stockholm. Det var en tid då Frankrike var ett föregångsland för hur man klädde sig och talade i Sverige.

Klassen pratade också om hur det moderna Sverige påverkats av bland annat folkrörelser, ett starkt näringsliv, råvarutillgångar, demokrati och förtroende för stat och institutioner.