.

På en rad platser i Sverige genomfördes en manifestation för folkhögskolan – en svensk framgångssaga som under senare tid fått anslagen kraftigt minskade.  Demonstrationerna runt om i landet var en påminnelse till makthavare om att inte tappa ett unikt arv med stor vikt för samtid och framtid.

Över hela Sverige demonstrerades under tisdagen den 19 september till stöd för en av kunskapssveriges framgångssagor: Den svenska folkhögskolan. I Stockholm samlades hundratals supportrar på Sergels torg för att i sång, tal och gemenskap stå upp för en central del av svensk kunskapskultur. Deltagare och lärare från Kista folkhögskola hade gjort plakat med olika slogans, som lyftes mot en hösthimmel som symboliskt nog bjöd på växlande väder, med skarp sol och moln med regnstänk.

Under dagen framträdde en rad talare från svenska folkhögskolor med tal, dikter och sånger till stöd för en kunskapsform som för det moderna Sverige blivit en unik och allt viktigare möjlighet att få en andra chans att etablera sig i samhälls- och yrkesliv och som erbjudit  yrkesutbildningar, svenskutbildningar och grundutbildningar runt om i landet.

På Sergels torg framträdde bland annat två operasångare från Birkagårdens folkhögskolas musiklinje med ett rungande operastycke.
– Folkhögskolan löser inte ensamt kompetensbrist, folkhögskolan löser inte ensamt psykisk ohälsa, men den är en viktig del i att lösa dessa stora och aktuella svenska problem, sade Olle Westberg, generalsekreterare för rörelsefolkhögskolornas samarbetsorganisationen RIO, som talade på Sergels torg.
En vecka före demonstrationen hade folkhögskolorna fått ett extra anslag på 100 miljoner kronor. Dessa pengar var dock, enligt Westberg, bara en femtedel av den halva miljard som tidigare skurits bort från anslagen. Han framhöll också folkhögskolornas mångfald:

– Folkhögskolan i Sverige är inte vänster eller höger, utan består av 156 olika berättelser, och 30.000 personer, som börjar studera i år. Folkhögskolornas deltagare har har fördubblats sedan 1990, och regeringar av olika färg har tidigare insett vilken vikt den har för Sveriges kunskapsutveckling. Nuvarande nedskärningar är en avvikelse från ett arv att vara stolta över och återerövra, sade han. Manifestationen anordnades av Sveriges Lärare.