Till alla deltagare, partners och medarbetare som firar EID tillönskar Kista Folkhögskola EID MUBARAK!