I januari börjar en ny utbildning på Kista folkhögskola. Socialpedagog med interkulturell profil är en tvåårig, eftergymnasial yrkesutbildning för dig som vill arbeta för att förbättra livskvaliteten för unga människor som lever i någon typ av utsatthet. Farah Roukachi är socionom och ansvarar för den nya utbildningen.

– Som socialpedagog kan du jobba inom skolan, på behandlingshem, HVB-hem, familjehem, inom den psykiatriska öppenvården eller med vuxna inom missbrukarvården. Fokus ligger på att skapa motivation och tilltro till att individen har inre kraft att åstadkomma förändring i sitt liv.

Farah Roukachi är född och uppvuxen i Umeå där hon har jobbat inom socialtjänsten och på HVB-hem med ensamkommande barn och ungdomar. Hon är utbildad socionom, har en masterexamen i socialt arbete och är författare till boken Efter mörkret kommer ljuset som bygger på intervjuer med personer som på olika sätt tagit sig igenom svårigheter och utmaningar i livet. Hon har också en bakgrund som aktivist inom föreningslivet i frågor som rör antirasism, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

– Jag brinner för det interkulturella perspektivet på socialt arbete. Både på grund av min egen bakgrund och baserat på det jag har sett i min yrkesroll. Det handlar om att inkludera snarare än att integrera och skapa förutsättningar för olika grupper. Det blir lätt att man bara pratar om  personer med utländsk bakgrund, men vi måste se alla strukturer som diskriminerar utifrån förutsättningar som kön, ålder, etnicitet och funktionsvariation etcetera.

Utbildningen kräver behörighet från treårigt gymnasium eller motsvarande. För att bli antagen ska du vara minst 23 år gammal och ha några års dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska språket och goda datorkunskaper.

– Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och behöver ha förståelse för att människor har olika bakgrund. Det krävs ett intersektionellt perspektiv utifrån makt och strukturer. Jag vet att det finns mycket fördomar om det här området, Järva, det finns orsaker till varför det ser ut som det gör. Vi jobbar för att öka förståelsen kring risker och skyddsfaktorer. Bristen på socialpedagoger med interkulturell profil är en aspekt som har betydelse. Det är socialpedagogens uppgift att engagera,  bygga broar och tillhandahålla verktyg för att fler individer ska inkluderas, få inflytande och få ett värdigt liv.

Ansökan till utbildningen är öppen och antagning sker löpande, sök idag!