.

Den 22 december examinerades en ny kull socialpedagoger från den tvååriga utbildningen på Kista folkhögskola.

De flesta av deltagarna hade redan fått jobb när de tog sin examen och arbetsmarknaden är allmänt ljus för yrkesgruppen.

– Jag vet att de kommer att bli vändpunkten i många människors liv och det känns fantastiskt, säger BM Sundin, kursansvarig för denna andra kul socialpedagoger på Kista folkhögskola.

Enligt BM Sundin fick kursen fin feedback från eleverna, dels på grund av de färdigheter de tillägnat sig, men också på grund av att utbildningen inneburit stor personlig utveckling.

Varför är arbetsmarknaden bra för socialpedagogerna?

– Det handlar om att både myndigheter och SIS-hem ställer högre krav på verksamheter med socialt arbete, att de ska ha utbildad personal, säger BM Sundin.