Deltagarna på allmän kurs deltog den 28 november i en temadag kring mångfald och antirasism tillsammans med allmän kurs-deltagare från Paideia folkhögskola. Mångfaldsdagen som hölls i Paideias lokaler innehöll kultur, skapande, mat, viktiga föredrag och samtal.

Tanken med temadagen var att uppmärksamma det mångkulturella samhällets rikedom och möjligheter samtidigt som erfarenheter av rasism och främlingsfientlighet fick ta plats i diskussionen kring hur vi kan arbeta mot hat och förtryck. Houman Segbhati föreläste om vad som händer när man delar in människor i “vi och dom”, Kista folkhögskola bjöd på foul som är en traditionell arabisk maträtt av bondbönor och deltagare från båda skolor skapade tillsammans i en målarworkshop.