Den 25 november utsågs Lena Lönnqvist till ny ordförande i Kista folkhögskolas förening. Hon arbetade som skolans rektor i flera år efter skolans start år 2007.

Under ett extra årsmöte den 25 november 2021 utsågs Lena Lönnqvist till ny ordförande för Kista folkhögskolas förening. Hon ersätter Wrya Rasool som avgår av hälsoskäl. Lena Lönnqvist var skolans första rektor vid starten år 2007 och under de tre första åren då skolan var en filial till Sjöviks folkhögskola. 

Hon har stor erfarenhet av folkbildning och av folkhögskolan som skolform och var  i många år rektor på Sjöviks folkhögskola, som har kristen profil. Hon ser fram emot att samarbeta med styrelse och personal på Kista folkhögskola, med dess muslimska profil och dess många utbildningar vilka attraherar människor med olika bakgrund.

Skolledningen välkomnar den nya ordföranden och säger sig se fram emot ett gott samarbete.