Under hösten läser deltagarna i en yrkesklass Fjodor Dostojevskijs verk “Brott och straff” under lektionerna i svenska.

Boken är vald för att den, enligt klassläraren i svenska, kan öva både frågor om grammatik och etik samtidigt.

Verket är översatt till ett otal språk över världen och tar upp klassiska frågor om skuld, ansvar, social misär – vilka är aktuella än idag.

Enligt läraren har klassens deltagare lätt kunnat koppla bokens figurer till egna erfarenheter och möten, såväl i Sverige som andra länder, vilket kan ses som ett kvitto på att den behandlar frågor som gäller för de flesta människor, i olika tider och i olika länder.