Internationella valobservatörer med deltagare på Kista folkhögskola besökte ett flertal vallokaler den 11 september. Här en av grupperna, som just avslutat inspektionen av en vallokal på Lilla Essingen. Från vänster: Rim (Jordanien), John (Kista F), Mohamed (Jordanien), Nino (Georgien) och Soufian (Kista F).

 

En grupp ungdomar från Kista folkhögskolas gymnasielinje deltog som valobservatörer den 11 september. De samverkade med internationella observatörer organiserade av föreningen Valobservation i Sverige.

Amanda Valentin från föreningen Valobservation i Sverige, kom till Kista folkhögskola för att hålla en kurs om hur valobservation går till och hur det svenska valet skulle bevakas av utländska gäster tillsammans med deltagare på Kista folkhögskola.

Amanda Valentin från Valobservation i Sverige höll en kurs för studenterna på Kista folkhögskola om hur valobservation sker.

– Vi använder numera begreppet valobservation i stället för valövervakning, eftersom det inte handlar om en polisverksamhet, utan om att dokumentera rutiner, lokaler och föreslå förbättringar, förklarade Amanda Valentin.

– Valobservation handlar inte bara om att försöka hitta fel, utan också om att skapa legitimitet för demokratin. De observationer vi gör skapar underlag som bemöter ogrundade anklagelser om fusk.

Från Kista folkhögskola deltog sex studenter som placerades in i grupper med ett femtiotal utländska valobservatörer med erfarenhet av valobservation i olika länder. Bland annat kom observatörer från t.ex. Georgien, Venezuela, Jordanien och Belarus. Flera deltagare från skolan tyckte att dagen gav viktiga insikter om hur demokratins maskineri ser ut i praktiken, och att den också öppnade nya perspektiv, framför allt genom att man fick ha en roll som del av Sveriges institutioner, med det nytt bemötande som det medförde.

ya regler om avskärmade röstsedelsbås i årets val ledde till långa köer i vissa vallokaler. Enligt rapporter i tidningar fick det också vissa röstande att vända hemåt och avstå från att rösta. I föreningen Valobservation i Sveriges rapport gjordes en anmärkning på de långa köerna, men man bedömde ändå att de nya avskärmade borden var en förbättring av valproceduren och skydd för valhemligheten.

Välfyllda bås. Nytt för i år var att borden med valsedlar var avskärmad, vilket ledde till långa köer utanför många vallokaler.

Två dagar efter valet kom Amanda Valentin till Kista folkhögskola och delade ut ett diplom till de studenter som deltagit. Deltagarna redovisade också sina erfarenheter för klasskamrater med bildvisning och summering.

Länk till rapporten från det svenska valet 2022.

https://valobservation.se/rapports/?fbclid=IwAR3ICjeYeCXbJN-tfi37BS8VMZnfRDoYr725kTmlc6z-bi-coK0_2AKGdA4