I början av maj fick två klasser på Kista folkhögskola lära sig grunderna i hjärta- och lungräddning och prova räddningsrutinerna på dockor.

HLR, hjärta- och lungräddning, handlar om att öppna luftvägar och stimulera andning och hjärta när någon plötsligt hamnat i livshotande tillstånd.
Instruktören Daniel Böhme från HLR-experten visade två grundskoleklasser med yrkesinriktning  hur man med snabba ingrepp räddar ett liv i fara efter hjärtstopp eller luftvägsstopp. Grundprincipen för att rädda vuxna liv är att varva trettio tryckningar på bröstet med två inblåsningar i lungan. För barn är rutinerna annorlunda och anpassade till lägre vikt och lungkapacitet. Klasserna på Kista folkhögskola som medverkade hade inriktning mot vård respektive barnskötsel. De två instruktionsdagarna avslutades med att deltagarna fick ett diplom för sin medverkan, och klassernas deltagare trodde sig komma att få nytta av kunskapen i sina fortsatta studier och yrkesliv.