Från vänster till höger på bilden: Omar al-Ani (kalligraf och konstnär), Imad Zubeir (kalligraf), Ahmed Amir (lärare), Sahar Abu Hurb (författare och konstnär) samt Amal Majid och Maram el-Bakri (lärare).

Den 18 december firades den årliga internationella arabiska språkdagen. På Kista folkhögskola uppmärksammades dagen med en utställning med arabisk kalligrafi och konst.

Internationella arabiska språkdagen skapades 2012 av FN för att det var årsdagen då arabiskan 1973 antogs av FN som sitt sjätte officiella språk.

Arabisk kalligrafi (skönskrift) har traditionellt uttryckt  andliga erfarenheter och kan sägas vara en konstform med rituell karaktär.

Idag talas arabiska som förstaspråk av runt 320 miljoner människor i världen och ytterligare 100 miljoner behärskar språket utöver sitt modersmål. På arabiska språkdagen fick Kista folkhögskolas deltagare ta del av en utställning med arabisk skönskrift och konst i Kista träffs lokaler.

Läs mer om arabiska språkdagen här:
https://unric.org/sv/internationella-dagen-for-det-arabiska-spraket/