Deltagare från två skolor fyllde föreläsningsrummet under temadagen på Birka folkhögskola. Bild: Charlie

.

På Birka folkhögskola anordnades den 9 november en temadag om judiskt och muslimskt liv i Sverige. Deltagarna i tredje årskursen på  Paideia folkhögskola och Kista folkhögskola lyssnade på två föredrag under förmiddagen och medverkade sen i en frågestund och dialog om dessa minoriteters roller och vedermödor på svensk mark.

Carl Henrik Carlsson, t.v. talade om judarnas historia i Sverige och Simon Sorgenfrei, t.h. om Sveriges första muslimer. Foto: Charlie.

Temadagen  inleddes med välkomstord från Kista folkhögskolas rektor Mariam Osman Sherifay. Hon påminde om att vi lever i en tid med konflikter och världshändelser som ökar behovet av att öka förståelsen mellan skilda religioner och stärka  det pågående samarbetet mellan Paideia folkhögskola och Kista folkhögskola, två skolor med judisk respektive muslimsk profil.
– Här finns också en möjlighet att samverka i det viktiga arbetet mot både antisemitism och islamofobi, sade hon.

Därefter talade Carl Henrik Carlsson, doktor i historia, och Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap med utgångspunkt från sina böcker om framväxten av den judiska respektive muslimska historien i Stockholm och Sverige.  Carl Henrik Carlsson har tidigare skrivit boken “Judarnas Historia i Sverige” medan Simon Sorgenfrei är författare till “De kommer att vara annorlunda svenskar”, en bok om Sveriges första muslimer. Bägge dessa minoriteter har likartade erfarenheter av den ofta komplicerade framväxten av strävan efter att ingå i en nationell identitet samtidigt som man vill upprätthålla en etnisk och religiös historia och identitet som skiljer sig från majoritetssamhället – och hur förhållningssätten till detta förändras över tid och mellan generationer.