Judiska, muslimska och kristna texter tolkas under en ny kurs som ska hållas på Paidea folkhögskola i Stockholm. Kursen Abrahamitiska möten vill skapa möjligheter att förstå olika religiösa traditioner och hur skrifterna påverkar olika trosutövare.

Skrifter från såväl judiska, muslimska och kristna traditioner som studeras gemensamt i kursen Abrahamitiska möten, som arrangeras i samarbete mellan Paidea, folkhögskola med judisk profil, Kista folkhögskola, med muslimsk, samt S:ta Birgittas folkhögskola, med kristen profil.

Under den planerade kursen används verktyget ”Scriptural reasoning” – en metod för dialog mellan religioner. Kursen ska hållas vid fyra tillfällen, där tre av dem ägnas åt att samtala om hur texter tolkas i respektive religion. Vid varje studiepass väljer gruppen tillsammans med studieledarna vilka teman och texter som ska diskuteras. Kursen kräver inga förkunskaper hos deltagarna, men väl ett intresse för dessa frågor.

Kursen är planerad att starta i februari 2022 och ansökan sker via nedanstående hemsida.