Kista Folkhögskola är med och samlar pengar i projektet “Järva för Världens Barn”. Målet är att samla in 50.000:- till barn med behov i fattiga länder fram till den 10 oktober.

“Järva Världens barn” är ett delprojekt inom Världens barn, som organiseras av biståndsorganisationen Radiohjälpen. Nu samlar Kista Folkhögskola in medel som ska gå till att stödja barn med olika behov i världens utvecklingsländer. På fredagen den 1 oktober sänder “Världens barn” en stor gala i SVT1 klockan 20-22 med namnet “Tillsammans för världens barn”. Där kommer olika inslag med musik och framträdanden varvas med inspelade inslag om hur de insamlade medlen används.

Initiativtagare till “Järva för världens barn” är Rädda Barnen Stockholm, Svenska Kyrkan Spånga-Kista, Kista Församling, Kista Träff, Muslim Aid Sweden, Khadija Center, Shanta Basket, Järva i Samverkan,