– Historien omformas ständigt och oväntat, och politikers enskilda beslut får stora effekter på internationella relationer, sade författaren och ex-diplomaten Ingmar Karlsson på besök på Kista folkhögskola.
Ingmar Karlsson besökte Kista folkhögskola i början av november för att inför skolans lärare berätta om hur relationen mellan den muslimska och kristna världen har förändrats genom historien. Ett av hans budskap var att historiens ideologiska kamp – till skillnad från vad som förutspåddes efter murens fall 1989 – inte alls avgjorts, utan ständigt formas enligt nya logiker, och de påverkas av enskilda val  hos våra politiker.
– Ett av de mest ödesdigra misstagen som Europa gjort är hur EU behandlade Turkiets ansökan om medlemskap i EU, sade Karlsson.
– Men när förhandlingarna om EU-medlemskap stoppades av krafter i EU som ville ha Turkiet som en buffertstat mot mellanöstern. I stället fick vi en militärkupp i ett radikaliserat Turkiet, som utövar utpressning mot EU.
Ingmar Karlsson menade att relationen mellan EU och Turkiet förgiftades av kortsiktiga beslut, närmare bestämt av valet att inte förhandla om EU-medlemskap för Turkiet.
– Enskilda beslut kan leda till historiskt stora och ofta ödesdigra tillstånd, sade Karlsson som också framhöll att historien är oberäknelig:
– Sovjets fall, Jugoslaviens krig, många är de skeenden som inte gått att förutse ens några månader innan de inträffat. Så även om vissa situationer verkar evigt hopplösa, så kan hopp och förändring uppstå plötsligt och oväntat, framhöll Ingmar Karlsson.