Den andra september besöktes Kista folkhögskola av författaren Kinna Skoglund. Ämnet var: Hur kan vi skydda demokrati och mänskliga rättigheter i Sveriges vardag?

Hur man kan skydda och stärka demokratin, var temat för Kinna Skogslunds föreläsning och tankeutbyte på Kista folkhögskola. Hon var där i egenskap av författare av boken “12 Samtal. En handlingsplan för hopp”, som i intervjuform behandlar frågor om praktisk demokrati och mänskliga rättigheter i svensk vardag. Och hon var bekymrad av det hon såg som ökad rasism i Sverige.

“Vi som inte är så utsatta i majoritetsbefolkningen måste gå i främsta ledet och ta ställning mot diskriminering och rasism i Sveriges vardag. Folk som har möjlighet att påverka måste ta ett stort ansvar”, menade hon.

Brainstorming om demokrati och mänskliga rättigheter. Kinna Skoglund samlade auditoriets tankar om nyckelord för ett bättre samhälle.

Skoglund manade publiken som bestod av skolans elever, att formulera faktorer som var viktiga för att behålla en levande demokrati.
“Att odla kunskap hos folket”, var ett förslag från åhörarna, med motiveringen att kunskapen är en förutsättning för fungerande demokrati. “Att känna till sina rättigheter och skyldigheter”, var ett annat förslag.
Kinna Skoglund menade att växande globala hot mot mänskliga rättigheter också möter växande och konstruktiva motkrafter i Sveriges vardag:
“Det största hotet är att man börjar tro och tänka att inget är bra, att alla politiker är korrupta och ingen vill förändra till bättre. Så är det inte. Vi är många fler som vill ha ett Sverige som alla är med i.”