Nu summeras Nordiska Ministerrådets hållbarhetsprojekt SDG World. Under ett år har cirka 250 unga människor i Järvaområdet varit i direktkontakt med projektet som etablerat “hållbarhetsambassadörer” i de nordiska länderna.

Under 2021 och 2022 har Kista folkhögskola deltagit i projektet SDG World som finansierats av Nordiska Ministerrådet. Projektet har utbildat och inspirerat unga i Norden för att göra dem till så kallade hållbarhetsambassadörer som ska sprid kunskap om FNs hållbarhetsmål, både lokalt och över de skandinaviska gränserna.
Genom Kista folkhögskolas deltagande har 250 personer varit med i projektet, men fyra gånger så många har fått någon kontakt med dess verksamhet. Nordiska Ministerrådet skriver på sin hemsida att deras vision är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030, och det genom nordiskt samarbete.
Under projekttiden har opinionsbildning för hållbarhetsmålen förenats med besök i de nordiska ländernas huvudstäder med utbyte av erfarenheter och tankar om hur man hittar vägar mot ett hållbart samhälle.