Sista november fick Kista folkhögskola besök av Fredrik Reinfeldt, Sveriges tidigare statsminister. Skolans rektor Mariam Osman Sherifay passade på att berätta om närmiljöns sociala behov.

Fredrik Reinfeldt, Sveriges förre moderate statsminister, besökte Kista som ordförande för Trygghetskommissionen och hans besök på Kista folkhögskola var ett spontant initiativ för att undersöka behoven i närmiljön.

När Fredrik Reinfeldt besökte folkhögskolan fick han möjlighet att ta en fika med skolans rektor Mariam Osman Sherifay och Kista träffs, lokalchef Mustafa Ahmed.

Mariam Osman Sherifay berättade kort om Kista folkhögskola och passade på att ta upp  den otrygghet som upplevs i området med bland annat narkotikahandel trots stora insatser som Kista folkhögskola gör i samarbete med Kista kyrka och föreningslivet i området. 

Fredrik Reinfeldt lyfte vikten av att aktivera gator och torg, för att fylla närmiljön med ett konstruktivt folkliv och avvärja oklara aktiviteter. 

Trygghetskommissionen är ett initiativ som skapades 2017 av branschorganisationen Svensk Försäkring för att motarbeta vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten och ge förslag på åtgärder mot denna.