Som många redan läst och hört är Järvaområdet särskilt drabbat av coronaviruset Covid-19. Flera har förlorat en nära anhörig, vän eller bekant. Många har fått influensan och fått kämpa under flera dagar eller veckor. Ännu fler oroar sig för familjemedlemmar och anhöriga i hemländerna.

Det viktiga nu är att inte tappar hoppet i denna svåra period. Vi vet att om vi stannar hemma och följer råden från Folkhälsomyndigheten och WHO så kommer vi att stoppa spridningen, Det är därför vi har stängt våra lokaler och infört distansundervisning.

Kista folkhögskola kommer att ha fortsatt stängt i lokalerna även vecka 14 och 15 med möjlighet till förlängning. Vi följer utvecklingen noga, både i Järvaområdet och i Sverige som helhet. Som alla andra hoppas vi att utvecklingen vänder och att smittan avtar snabbt.

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder. Information om Covid-19 på olika språk finnes både i text  och på video

Ta väl hand om er!