Folkhögskolans dag firas den 17/4 varje år. Årets tema är demokrati och val.  Vi intervjuade några elever på Kista folkhögskola om deras syn på frågan.

 

Linda Ahmed, 38

Vad är demokrati för dig?

Beslut som tas gemensamt kallas demokrati. Jämfört med mitt hemland Thailand, som inte är en demokrati, så tycker jag att Sverige är bättre på att stödja sina medborgare i olika delar av livet. Det är bra att vi människor har makten att påverka olika delar av samhället.

Vad är det bästa med folkhögskolan?

Att jag känner mig trygg med lärarna. Det är lätt att få hjälp med studier och yrkesvägledning. I skolan är det inte heller så mycket fokus på tester, vilket passar mig. Jag presterar bättre när jag jobbar själv.

Hur hänger demokratin och folkhögskolan ihop?

Jag sitter i studeranderådet, där kan mina egna och klasskamraternas åsikter påverka skolan. Då tar man tillvara allas åsikter i skolan och det är demokrati..

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att välja folkhögskola?

Mitt tips är att man ska vara beredd på att kunna jobba själv. När jag gick på SFI studerade vi en dag i veckan på distans. Då måste man vara inställd på att läsa, även om ingen säger till dig.

 

Abuzar Muhammadi, 23 

Vad är demokrati för dig?

Att alla människor får göra vad de själva vill och tror på. Fria tankar och fria val.

Vad är det bästa med folkhögskola?

Jag gillar blandningen av folk med olika bakgrund och kulturer som finns här.

Här finns människor från massor av länder och alla har olika tankar om saker. Det stämmer väl överens om frihet och egna val.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att välja folkhögskola?

Att folkhögskolan är en bra skolform, som ger dig möjlighet att utvecklas snabbt från lägsta till högsta nivå. Här finns inga begränsningar. 

 

Abdinasir Mohamed Dakane, 34

Vad är demokrati för dig?

Att alla är fria och att alla har samma rättigheter. Det är demokrati för mig.

Varför valde du att gå på Kista folkhögskola?

Kista är nära mitt hem och min fru sade att det var bra lärare här.

Vad är det bästa med folkhögskola?

Lärarna är bra, skolans ledning är bra och städningen fungerar. Här är rent.

Hur hänger folkhögskola och demokrati ihop?

Kanske för att vi känner att vi kan fråga lärarna vad vi vill när vi vill och då känner vi  oss fria. Det är demokrati för mig.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att välja folkhögskola?

Jag rekommenderar alla att söka till folkhögskolan eftersom man får mycket hjälp och uppmuntran här.

 

Angham al-Khazraji, 49

Varför valde du Kista folkhögskola?

Jag bor i området så att det vara nära hem var bra för mig.

Vad är demokrati för dig?

Demokrati är att man kan träffa vänner med helt olika bakgrund, studera med dem och prata med dem, trots att man är olika.

Vad är det bästa med folkhögskola?

Det bästa med den här skolan är att lärarna är duktiga och snälla och att här finns en bönesal också.

Hur hänger folkhögskola och demokrati ihop?

Här på folkhögskolan finns demokrati. Det finns inte rasism här. Jag har hört att det finns på vissa andra skolor.

Vad skulle du vilja säga till någon som funderar på att välja folkhögskola?

Att det här är en bra och trygg skola.