En yrkesklass från Kista folkhögskola avslutade oktober månad med att besöka Naturhistoriska riksmuseet. En dag med praktiska experiment blev slutpunkten för några veckors studier om kroppen och människans sinnen.

Den 27 oktober besökte yrkesklass grön Naturhistoriska riksmuséet i Stockholm.  Besöket började med att se filmen “Människokroppen”, på museets filmsal Cosmonova. Filmen tog upp hur människokroppen fungerar, hur och varför vi ser ut och fungerar som vi gör. Deltagarna fick också titta in i kroppen och hjärtat, se hur matspjälkningen går till och andra organs funktioner.

Därefter gick gruppen vidare till utställningen “Människan”. Klassen delades in smågrupper och fick uppdragskort om människans sinnen och prova på de interaktiva stationerna i utställningen, testa reaktionsförmåga, hänga på en gren på tid, hoppa lika långt som en hare och testa andra sinnen.