UTBILDNINGAR
OCH KURSER

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS-YRKESINRIKTNING

YRKESUTBILDNINGAR

PROFILKURSER – ARABISKA & ISLAM

KORTA KURSER

KURSER FÖR NYANLÄNDA

I april besökte en yrkesklass från Kista folkhögskola brandstationen i Kista. Studiebesöket syftade dels till att öka kunskapen om hur man räddar liv när det börjar brinna, dels till att orientera deltagarna på skolan om hur utryckningspersonal arbetar, vilka uppdrag de har och hur de samverkar med lokalsamhället.

På bilden ses Linda Ahmed öva eldsläckning utanför stationen.