Black Lives Matter Swedens vice ordförande Araia Sebhatu, tog emot Elfte juli-priset på Kista Folkhögskola. BLM Sweden tilldelades utmärkelsen, för  organisationens arbete mot rasism.

Aysha Jones, grundare av den svenska grenen av Black Lives Matter, kommenterade utmärkelsen med att hon såg det som en stor ära att ha fått priset, och är ett stöd för att rörelsen ska kunna arbetet för rättvisa och lika rättigheter.

Araia Sebhatu