Att förebygga våld handlar om att skapa en plats där de unga vågar skapa drömmar om framtiden, menade Susan, här i samtal med Marcela, båda verksamma i arbetet med ungdomar i områdena runt Järvafältet.

 

Det finns sätt att motverka våldet i norra Stockholm, och att samla stöd i Järvaområdet är en viktig del, menar arrangörerna till Antivåldsveckan 2022, som bjöd in till Prevent, en ungdomsmässa på Kista Träff.

Antivåldsveckan 2022 hölls i en tid av dödssjutningar i Sverige och oro i världen. Antivåldsveckan  arrangerades i oktober av stadsdelsförvaltningarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista, som också bjöd in unga till mässan Prevent på Kista Träff, där ett halvt dussin utställare  den 4 oktober visade upp sig för unga i trakten och deltagarna förde samtal om hur våldet kan förebyggas.

För att skapa en närmiljö med mindre våld måste man skapa en miljö där de unga “kan och vill skapa drömmar om framtiden”, menade bland annat Marcela och Susan, som arbetar med ungdomsfrågor i närområdet. De deltog i ett panelsamtal på Kista Träff som följde upp Alexander Abdallahs kortfilm “Vi var barn då”, som visades under dagen på mässan.

Förutom Stadsdelsförvaltningarna medverkade Ungdomsjouren, Stödcentrum, Polisen, MÄN, Kista Sports Club, Fryshuset, verksamheter i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista.