Adnan Mahmutovic mottar 11 julipriset som här överlämnas av rektor Mariam Sherifay på Kista folkhögskola.

12 maj höll Kista folkhögskola sin årliga temadag med utdelning av 11-julipriset. 2022 års pris gick till Adnan Mahmutovic, för sin långa kamp för att vidmakthålla minnet av Srebrenica.

11 juli-priset instiftades av Kista folkhögskola för att ges till de som kämpat för mänskliga rättigheter och mot rasism. Utdelningen av årets pris skedde i Sverigesalen på Kista folkhögskola, och inleddes med att Haris Grabovac, pressekreterare på Centerpartiet, gjorde ett anförande om Srebrenica, samt visade en dokumentär om hur Haagtribunalen ICTY fastställde  hur folkmordet genomförts.
Därefter delade skolans rektor Mariam Sherifay ut 11-julipriset till Adnan Mahmutovic, för att denne under lång tid ihärdigt och engagerat verkat för att upprätthålla minnet av Srebrenica.
Mahmutovic uppgav sig vara hedrad över att ha fått ett pris som tidigare tilldelas många andra människor som strävat efter en bättre värld. På sin sin FB-sida skrev Mahmutovic kommentaren om prisets betydelse: “Att ha en institution som bär vidare tyngden av denna sanning är värt mer än vad vi kan göra som enskilda individer”:

Prismotiveringen för 11 juli-priset 2022:
Årets 11 juli-pris tilldelas Adnan Mahmutovic för hans ihärdiga och uthålliga engagemang för att hålla det kollektiva minnet från Srebrenica 1995 vid liv. Snart tre decennier efter folkmordet fortsätter hans outtröttliga aktivism i böcker, artiklar, tal och appeller för att motverka folkmordsförnekelse och upprätthålla minnet av en central del av det moderna Europas historia. Med sin mänsklighet, öppenhet och förmåga att knyta an till andras mänskliga erfarenheter har Adnan Mahmutovic också visat förmåga att fläta samman smärtan från Srebrenica med flyktingens moderna erfarenheter.