Oavsett var du bor i Sverige kan du studera till socialpedagog på Kista Folkhögskola. Med vår distansutbildning varvar du studier hemma med några närträffar i skolan per termin. Efter två år har du examen till ett yrke med en god arbetsmarknad.

Nu har ansökan till  socialpedagog-distansutbildning öppnat. Den går på halvfart från hösten 2021, bygger huvudsakligen på studier på distans, men har också några föreläsningar på plats i Kista.

Som utbildad socialpedagog kan man arbeta på HVB/SiS hem med behandling men också med förebyggande uppgifter inom till exempel socialtjänst, psykiatrin, skolan eller kriminalvård. 

– Rent allmänt handlar yrket om att hitta vägar till förändring och utveckling hos människor, förklarar Birgit Eriksson, en av de två kursansvariga.

För att kunna komma in på utbildningen behöver du ha en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande och en  vilja att jobba med människor.
– Det går bra för våra elever. De arbetar redan inom området och kan därför integrera utbildning och praktik. Några av eleverna har sökt och fått önskade arbeten trots att de  bara går  sin  andra  termin av fyra, säger Birgit Eriksson.

Läs mer och ansök här:

https://kistafolkhogskola.se/kurser/socialpedagog-distans/