Torsdagen den 26 januari hölls årets första “Goda grannars fika” på Kista folkhögskola.
Representanter från kyrka, polis och civilsamhälle samlades i Sverigesalen för ett informellt möte om hur man kan stödja området genom samverkan.

På vilket sätt gör “Goda grannars fika” nytta?

– Det handlar framför allt om att byta idéer och hitta möjligheter som stärker trygghet och hemkänsla. En sådan idé som blivit verklighet är satsningen på sommaraktiviteter på Kista torg, som gör platsen tryggare och mer inbjudande, säger Mustafa Ahmed, lokalansvarig på Kista Träff och nyckelperson för Goda grannars fika.
Goda grannars fika är öppet för de som är verksamma i närområdet och som vill lyfta idéer och initiativ i Kista och omnejd. Evenemanget återkommer flera gånger om året och återupptogs efter att ha legat nere under epoken med coronapandemin.